Activiteiten

2023

’Erfenis van stiltes’ ihb kunstinstallatie, lezingen, wiki.

Faciliteren schrijfretraites PhD kandidaten.

Advisering filmplannen.


2022

Herstart uitvoering ’Erfenis van stiltes’ ihb video-opnames.

Faciliteren schrijfretraite PhD kandidaat.

Openbaarmaking filmgesprekken Docupedia via Het Ketelhuis.


2021

Wegens Covid 18 mnd opschorting activiteiten. 


2020

Projectuitvoering ’Erfenis van stilte’ ihb publicatie Brieven uit Insulinde.

Advisering filmplan ’Aeolus’ Alex Pitstra.

Advisering jong filmtalent.

Faciliteren van diverse PhD schrijf- en onderwijsretraites.


2019

Projectontwikkeling ’Erfenis van stilte’ ihkv CEWIN-regeling Ministerie VWS.

Co-organisatie ’Crafting the future of the visual essay’ VANEASA, Antwerpen.

Docupedia presentatie 4e Gymnasium iov Stichting Het Ketelhuis.

Ondersteuning ’One Square Meter Berber’ iov Mina Abouzahra.


2018

Deelname ’Nacht van Ontdekkingen’ gemeente Leiden.

Penvoering Ithaka traject 2018 tbv Video Bakery.

Ondersteuning AV-promotie-onderzoek Canada.

Ondersteuning audiovisueel onderzoek Indonesië.

Conferentiedeelnames Neuchatel, Londen, Antropologen Beroepsvereniging NL.


2017

Financiële ondersteuning:

- reiskosten deelnemers ’Beeld voor Beeld’ via stichting SAVAN

- reiskosten filmfestivals jong afgestudeerde Visueel Antropologen

- reiskosten studenten & jonge professionals eenmalige expositie Brussel

- reiskosten audiovisueel promotieonderzoek

 

Inhoudelijke ondersteuning:

- technisch advies tbc erfgoed audiotours dutchheritageworldtours.nl

- onderzoeksrelatie Ithaka (Film)festival 2017, 2018

- mediawijsheid onderwijs 4e Gymnasium tbv Stichting Het Ketelhuis

 

2016

Eigen organisatie: 

- bemensing projecten 

- werk- en bibliotheekruimte ter beschikking gekomen

 

Financiële ondersteuning:

- deelname Keniaanse student cultureel Hoger Onderwijs NL

- deelname jong afgestudeerde Visueel Antropoloog aan wetenschappelijk filmfestival GIEFF (Duitsland)

- deelname kunstenares aan SIC (soundimageculture.org) Brussel

- audiovisuele veldwerkkosten Canada promovenda Universiteit Leiden

 

Overige ondersteuning:

- "Autisme is een tekst" DVD; inhoudelijk montage advies

- stichting bioscoop Het Ketelhuis, uitvoering educatief lesprogramma 4e Gymnasium

- stichtig HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen) Utrecht, samenstelling documentaire dag & lezing

- festival ’Te Gek’ Fort Vechten; Q&A vertoning ’Snap Je?!’

- Cine Hindi Filmhuis Den Haag; sleutelpersoon uit community aangebracht

 

2015 - 2016 specifieke aandachtspunten naast lopende projecten:

- profielschets nieuwe bestuursleden

- herijken organisatiestructuur

- fondsenwerving exploitatiekosten

Bovenstaande gerealiseerd tijdens Wijzer Werven traject.

Voornaamste resultaat: ANBI-status intrekken, kleinschalig blijven.

 

2014

Vervolg ondersteuning intercultureel studeren Keniaanse in Nederland

Vervolg ondersteuning DocupediA.nl (4e gymnasium Amsterdam, VersPers, Ned Filmacademie)

Vervolg RICHES (voorheen Allochtonen bestaan niet ism Waag Society en Museum Volkenkunde)

Opstart dvd-box Monnikendam ism Beeld en Geluid.

Opstart project Dollywood ism Filmhuis Den Haag

 

Deelname coachingstraject Wijzer Werven

Beoordelen diverse nieuwe projecten

Vrijwilligersnetwerk uitbreiden

 

2013

Vervolg ondersteuning intercultureel studeren Olive Sawe

Vervolg ondersteuning docupediA.nl (4e gymnasium Amsterdam)

Vervolg Stichting Tiskiwin (geen acties dit jaar ivm ontbreken fondsen)

Allochtonen bestaan niet ondergebracht in EU consortium (RICHES)

Lesmateriaal Monnikendam beschikbaar gesteld (universiteit Leiden)

Supervisie uitbreng DVD Snap Je?! (distributie via Ned. Ver. Autisme)

Supervisie & productie filmfragmenten voor lezingen mbv Snap Je?!

Supervisie vertoningen & lezingen Snap Je?!

 

2012

Begeleiding montage Die Welt Alex Pitstra (Gouden Kalf Nominatie 2013)

Fondsaanvraag documentaire Alex Pitstra VSB (afgewezen)

Supervisie lesmateriaal methode Monnikendam (ingezet: HOVO Utrecht)

Begeleiding intercultureel studeren Olive Sawe (Kenia & NL)

Ondersteuning lescyclus docupediA.nl (HOVO, Filmacademie)

Video opnames beschikbaar houden voor Stichting Tiskiwin

Fondswerving Allochtonen bestaan niet (werktitel)

 

2011

Oprichting stichting dd 5 oktober

Ontwikkeling beleidsplan, website en huisstijl

Supervisie video opnames ter ondersteuning lescyclus docupediA.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Financiële rapportage 2012 - 2014 

Saldo 31-12-2013  5.646,67

Saldo 31-12-2014  2.041,92

Saldo 31-12-2015  7.598,26

 

Financiële jaarrapportages vanaf 2015 onderaan bestuurspagina. 
page1image7688page1image7848page1image8008page1image8168page1image8328page1image8488page1image8648page1image8808page1image10408page1image10568page1image10728page1image10888page1image11048page1image11208page1image11368page1image11528page1image11688page1image11848page2image8752page2image8912page2image9072page2image9232page2image9392page2image9552page2image9712page2image9872page2image10032page2image10192page2image10352page2image10512page2image10672page2image10832page2image10992page2image11840page2image12160 

 

Stichting Docuprins - ttv ANBI       
             
             
Balans per 31 december 2014   2013   2012      
             
ACTIVA            
             
Vlottende activa            
Liquide middelen  2.042   5.647   1.255    
             
Totaal vlottende activa  2.042   5.647   1.255     
             
             
TOTAAL ACTIVA  2.042   5.647   1.255    
             
             
PASSIVA            
             
Eigen Vermogen            
Resultaat voorgaande jaren  -3.138   -1.245   0          
Resultaat boekjaar  -3.471   -1.893   -1.245    
             
Totaal eigen vermogen  -6.609   -3.138   -1.245    
             
             
Vreemd vermogen            
Lening o/g  8.500   8.500   2.500    
Nog te betalen kosten     151   285   0           
             
Totaal vreemd vermogen  8.651   8.785   2.500     
             
             
TOTAAL PASSIVA  2.042   5.647   1.255     
             

 


 

 


 

Actueel


Erfenis van stiltes

weblog met overzicht

 

Brieven uit Insulinde

hier digitaal en 

hier op papier

 

 

SNAP JE?!

blog incl 35min video

 

’Allochtonen’ bestaan niet 

afgerond met

conferentie